מאת: יצחק
י"ד אייר  ה'תש"פ  10:30 

מפריח היונים


שלום
שאלה לי אליכם
בלי להיכנס לכל הפלפולים אם יש גאולה או אין גאולה, אם להשתתף עם הציונים או לא
אם מתבוננים על המציאות רואים שהקבה פסק הלכה.
הרי כל הדיון היה רלבנטי בקום המדינה שהיה פה ישוב קטן אבל הרי מאז המדינה הלכה והתפתחה, ויהדות הגולה הולכת ומדלדלת. כמעט 50% מהיהדות העולם גרה פה ועוד מעט מגיעים לרוב יושביה עליה ולחלק מהשיטות נתחייב בשמיטין ויובלות.
80% מהילדים היהודים שנולדים בעולם, נולדים בארץ.
הכל יכול להיות ואפשר שדברים ישתנו אבל כרגע לשם דברים הולכים. כל היהודים עתידים להתכנס בתוך מדינת ישראל ובגלות אין פליטה ולא תהיה שארית. 
לולי המדינה היום היה חמישים אחוז התבוללות של עם ישראל כמו באמריקה ואירופה וחס ושלום היינו קרובים לכליון.
לכן אני שואל מה שייכים כל הפלפולים? יש לך אלטרנטיבה? אתה באמת חושב שהמדינה תקרוס ונחזור לגלויות?
מה אתה חושב שיקרה פה? 
זה נראה שה יתברך מנהיג את עם ישראל דרך המדינה ופה העתיד של כל היהודים, לא בשום מקום אחר
י"ז אייר  ה'תש"פ  23:59 

הגדרת את העיוות שבמבט שלך...


בצורה המדוייקת ביותר: "אם מתבוננים על המציאות רואים שהקב"ה פסק הלכה"

הקב"ה הסתכל באורייתא וברא עלמא והיינו שעפ"י פסקי ההלכה המתחילים בתורה הקדושה מסתכלים במציאות ולא להיפך. מי שמסתכל במציאות המנוגדת לתורה הניצבת לנגד עיניו ורואה בה דבר של קיימא שלא יתבטל ומאידך גיסא בדברי התורה ואזהרותיה כ'פלפולים בעלמא' חי בדמיונות של הבל שתולדותיו של עם ישראל מלאים בדוגמאות קשות וכואבות של ההתעוררות מהם.

גם בבית ראשון גיחכו המדומיינים לנוכח נבואות הזעם של נביאי ישראל על חורבן הבית. המציאות של בית המקדש בתפארתו נראתה להם בת קיימא לנצח אבל דברי התורה והנביאים טפחו על פניהם ובעיניהם ראו את בית המקדש נשרף ואת טפם ונשיהם מובלים כשבויי חרב מושפלים עד עפר...

גם בריוני בית שני לעגו ל'פלפולים' של רבנן שאמרו שצריך להשלים עם הרומאים כי אחרת תהא סכנת חורבן. נצחונותיהם הזמניים על גייסות הרומאים הביאו אותם לשכרון חושים כי ידם תהא תמיד על העליונה אבל סוף דבר היה חורבן בדיוק כמו שהזהירו אותם ה'מפלפלים' המתכלים על המציאות ממבט של תורה ולא להיפך...

כך היה בכל הדורות וגם שקמה לה הציונות ודמיונותיו של הרצל על מיגור סופי של האנטישמיות שתביא בכנפיה הציונות נגמרו בסוף בהליכה מסודרת של מיליונים לתאי גזים ולמשרפות בדיוק כמו שהזהירו אותם גדולי ישראל ה'מפלפלים' שסירבו ליפול במבטי הדמיון ולפסוק הלכה מהמציאות והביטו במבט הרואה את הנולד על המציאות מתוך פסקיה של תורה ופסקי הקב"ה המדוייקים והנאמרים באמת ששם בפיהם של עבדיו הנביאים.

כמה זמן תחזיק המדינה? איך בדיוק היא תקרוס ומתי? לכמה רסיסים ורסיסי רסיסים היא תתנפץ? איני נביא ואיני יודע ולא נתבקשנו מעולם להתעסק בעתידות ובכבשי דרחמנא. מה שברור הוא שהמדינה היא מרידה גמורה במלכות שמים ובבורא עולם וכל מי שמרד בבורא עולם לאורך הדורות וכל שכן בפלטין של מלך ובהתרסה גלויה תוך חינוך דורות שלמים לכפירה בקיומו ובמלכותו סופו יהא אבדון (וזאת מבלי להיכנס לעובדות המוחשיות של הריסת המדינה מבפנים ע"י מערכותיה היא.) וכשזה יקרה נראה שוב את כל המדומיינים שבטחו במציאות ופסקו ממנה את הלכותיו של הקב"ה מתבדים שוב ואומרים "אך שקר נחל אבותינו".

ואגב, מעניינא דיומא של פרשתנו-לפני שאתה מדבר על חזרה לשמיטין ויובלות פוק חזי איך גם את מה שאפשר לשמור בזמנינו בכל הנוגע לשמיטה עקרה המדינה  (בעזרתו הנלהבת של הרב הראשי הראשון הידוע שלה עוד בהיותו רב ביפו).

ולגבי אלטרנטיבה-מי שטוען שאין אלטרנטיבה למצבנו כיום כופר בתורה"ק כי המצב שלנו היום הוא מציאות של 'אם בחוקתי תמאסו' ותמיד יש לזה את האלטרנטיבה של 'אם בחקתי תלכו' ומי שמבטל אלטרנטיבה זו והופך אותה ל'פלפול בעלמא' מלבד מה שהוא מוציא עצמו מגבולות השכל למרחבי הדמיון וכנ"ל גם הופך עצמו לאפיקורס מבלי ששם לב לכך.
מאת: בעילום שם
י"ז אייר  ה'תש"פ  02:59 

אם ההלכה נקבעת עפ"י המציאות...


אזי ההלכה היא שיש טרור ומלחמות בהן נהרגו כארבעים אלף יהודים מאז קום המדינה ועד היום. וההלכה היא שיש במזה"ת נשק להשמדה המונית והמדינה מוקפת אויבים שיש להם רצון ומוטיבציה להפעיל נשק זה. 

וההלכה היא שהמדינה גירשה מתנחלים מגוש קטיף והרסה את בתיהם והעבירה על דתם מיליוני בני אדם שהעלתה מתימן, מרוקו ומקומות אחרים. התקבל פסק הלכה זה של הקב"ה ?

וההלכה היא שיש פלגנות, שנאה, שחיתות ועוני בתוך המדינה. וההלכה שיש התבוללות בתוך המדינה ואני מכיר אישית מקרים של נישואין בין גויים ויהודים במדינת ישראל. וההלכה היא שהמדינה מחנכת בבתי הספר שהתורה זוהי יצירה ספרותית שאינה מחייבת לשום דבר, ושמדובר באמונה טפלה והעיקר זה השירות הצבאי, ההשכלה האקדמית וכמה אתה מרוויח. התקבל פסק הלכה זה של הקב"ה ?

והנתונים שהבאת כאן נראים כמו דימיון פורה מאד שיש לך או למקורות עליהם נסמכת, ואם אתה מגדיר "יהודי" כפי שמגדיר אותו משרד הפנים אז בוודאי שגם המוני גויים שהמדינה העלתה ואח"כ התגייסו לצבא, ליהודים כשרים ייחשבו.
מאת: בעילום שם
י"ז אייר  ה'תש"פ  05:07 

עם ראיה כזאת, ב-1933 היינו צריכים להצטרף


לשורות האס.אס או להתקבל למפלגה הנאצית. כי מתוך התבוננות על המציאות, האידיאולוגיה של היטלר הביאה בשעתו תועלת והצלחה כלכלית לגרמניה למי שמכיר קצת את ההיסטוריה. וגם החזירה לעם הגרמני את הגאווה הלאומית. ובכלל, גרמניה התפתחה מאד מבחינה צבאית ואזרחית אחרי עלית היטלר לשלטון. ובשנים הראשונות של המלחמה לגרמניה היו הצלחות פנטסטיות בכל החזיתות (שזה כולל את ההצלחה להשמיד שש מיליון יהודים).

ואחרי הפסדה של גרמניה לבעלות הברית, היינו צריכים עפ"י שיטת המזרחי/החרידים להצטרף למפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות ולהיות נאמנים לדרכו של סטלין כי הוא זה שידו הייתה על העליונה והצליח למן 1945 ואילך...