מאת: עמנואל
כ"ט סיון  ה'תשע"ח  02:27 

חוק החדש של גיוס


שמעתי מכמה אנשים שהחוק החדש של גיוס שהחכי''ם עובדים עליו עכשיו בכנסת הוא מאוד מסוכן להעתיד של היהדות החרדית. 

מה דעתך ומה אנו צריכים לדעת בהנושא?   
כ"ו תמוז  ה'תשע"ח  01:28 

כל מה שנעשה בבית המינות המכונה "כנסת"...


במשך שבעים שנות קיומו הוא בבחינת "עומדים עלינו לכלותנו" ובכלל זה כמובן גזירת הגיוס (בין במתכונתה הישנה ובין בנוסחאות ה"חדשות" שמטרתן רקלרצות את הבג"ץ ולא לשנות מאומה לטובת קיומה של היהדות החרדית) ומה שאנו צריכים לדעת ולחזור ולשנן הוא שהנציגים המתקראים "חרדים" וכביכול נלחמים נגד הגזירות בכלל וגזירת הגיוס בפרט אינם אלא שותפים מלאים לרדיפת היהדות החרדית ולהרס הציבור החרדי ע"י התבוללותו בחברת המינים והאפיקורסים הן ע"י הרס החינוך החרדי והן ע"י החדרת תרבות המינים והאפיקורסים לתוך החברה החרדית ושילובו של הציבור החרדי במסגרות השמד השונות של המדינה, ושעלינו לעשות כל שביכולתנו להימנע מכל תמיכה בהם וחיזוק שלהם ולפעול ככל שניתן להחלשת השפעתם על היהדות החרדית הן ע"י פרסום מעלליהם ברבים והן ע"י הרחקת אחב"י מהם וממפלגותיהם וככל שנפעל בזה נזכה גם לסיפא של "והקב"ה מצילנו מידם"...

בברכה, יואל.