מאת: פלוני.
א' אייר  ה'תשע"ח  15:07 

ליאל אלחנן


יואל אלחנן, צר לי על אנשים כמוך, שמבזים ת"ח ומפיצים שקרים, הרב עובדיה זצ"ל( אני ובכלל הציונות הדתית מכבדים ת"ח גם אם השקפתם שונה משלנו, דוג' : כשיש הלויה של רב חרדי כמו הרב שטינמן זצ"ל או הרב עובדיה זצ"ל מגיעים ישיבות שלמות מהמגזר שלנו,ואצל הרב אברהם שפירא זצ"ל או כל רב ציוני אחר חרדים לא מגיעים בהמוניהם, חסר לחלקכם הרבה מאהבת ישראל!) החרים אותך על ביזוי ת"ח, וכל רב שמתחיל התכתבות איתך מפסיק כי אי אפשר עם הביזוי ת"ח שלך, אני מתלבט אם אתה עדין נחשב חלק מהכלל ישראל. איתי אתה יכול להתכתב מכיון שאינני רב ואינני אברך כי אם בחור ישיבה חצי קטנה(כן גם אצל דתלים לומדים הרבה תורה ומעשים כבירים של קודש תוך בנין החול במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו.) שמתי לב שאתה מביא הרבה מספרי האדמור מסאטמר ולא מביא כלום מהספר אם הבנים שמחה של הרב טייכטל שהבין ב"ה בסופו של דבר.
הקב"ה יעזור ויחזיר אותך בתשובה במהרה, לא בשבילי אלא בשבילך.,אמן!

ד' אייר  ה'תשע"ח  08:43 

מי מפיץ שקרים?


אתה טוען כי הגר"ע יוסף ז"ל החרים אותי-ספר לי בבקשה מתי הוחרמתי על ידו ומה היה נוסח החרם? אח"כ אתייחס לשאר טענותיך.