מאת: דוד
י"ט אדר  ה'תשע"ח  23:33 

מבט של חרדי


עברתי על שני החלקים בספר, קראתי הרבה חומר באתר וצפיתי בסרטים. כחרדי שחוקר הייסטוריה ודעות גדולי ישראל, אני עצמי חסיד ושמעתי את דעות רבותי על הרב קוק, ודעות שאר גדולי ישראל.
אף פעם לא ראיתי, או שמעתי התבטאות נגד הרב קוק עצמו. תמיד שמרו על כבודו. אלא שהזהירו מהסכנות שבדרכו.
אני מצדיע ליואב אלחנן על אמיצותו להיכנס לויכוחים כאלה בתוך ישיבת הסדר, ובכלל על כל התפוצה של הספר והאתר והמפגשים עם הציבור הדת"ל. זה חשוב ונכון.
אבל חשוב שכיון שהוא הולך ומתקבל בעיני הציבור הדת"ל כעין נציג של הציבור החרדי, שמצליח לתקשר עמם בנושאים אלו. עליו לשמור על פרופורציה נכונה. ולא ראינו שום פרסום לרבים מגדולי ישראל נגד הרב קוק. משתדלים שלא להזכירו, אבל כשכן מזכירים אותו, הכותבים האחראיים והרבנים כותבים בכבוד. ונציין לדוגמה את המכתב איך שרבי יודל שפירא, נזהר שלא לכתוב את הביטוי שאמר החזו"א לגנאי.
איחוליי, שתוכל להיכנס בשלווה וברוגע להיכלי ישיבות ההסדר, תזכה ללטש את משנתך, ולאהיב את דעת התורה על הציבור הדת"ל, ולא ח"ו להיות בכל מאמר חז"ל "ומשניאי"