מאת: עלה-רם
י"ט אדר  ה'תשע"ח  17:13 

שלושת השבועות


ראיתי בספרך "דת הציונות" שכתבת שכול הספר "אם הבנים שמחה" לא נכון כי נשען על אגדות ומדרשי חז"ל. ואנחנו הולכים רק לפי הלכות פסוקות. 
אבל להזכירך גם "שלושת השבעות" הינו אגדת חז"ל ויש לנו מצוה מדאוריתא לעלות לארץ ולכבוש אותך...