מאת: יוחאי
י"ד אדר  ה'תשע"ח  19:22 

פטירת מרן הגר"ש אויערבך


נשמח לשמוע כמה מילים עליו מפי יואל אלחנן וכו
ט"ז אדר  ה'תשע"ח  00:01 

פנית לכתובת הלא נכונה...


ראשית, לא לדרדק כמוני לספר על אדם גדול כהגר"ש אויערבך זצ"ל. 

שנית, באופן אישי, לא זכיתי להכירו. הגעתי אליו פעם אחת בשעת לילה מאוחרת אחרי שהיינו אצל אחיו הגר"ע אויערבך שליט"א כשתנועת הנוער "בתיה" חלקה לרכזות התנועה מסמך המנחה אותן לחנך את בנות "בתיה" להזדהות עם ערכי מגילת העצמאות. הגר"ע נחרד מאד מהמסמך ואמר שמגילת העצמאות היא כולה אפיקורסות אבל למעשה אמר ללכת לאחיו הגר"ש זצ"ל. הלכנו אליו אבל הוא נסע לחתונה של תלמיד ולא הזדמן לי להגיע אליו שוב מאז.