מאת: די לכיבוש
א' חשון  ה'תשע"ח  16:05 

לגבי ההפגנה שהייתה בירושלים נגד הגיוס...


קראתי שלפני מס' ימים אלפים הפגינו בירושלים נגד גזירת הגיוס.

רציתי להעיר: קודם כל, חשוב מאד שיוצאים להפגין (בסדום, כידוע, לא היו הפגנות). אבל !!

החרדים צריכים להפגין נגד הגיוס לא רק ככל שזה נוגע לציבור החרדי גופא. ההפגנות צריכות היו להיות גם נגד גיוס בכפיה של חילונים ורמיסת זכויותיהם של אלה שלא עשו צבא. מדוע אין הפגנות על כך ?? מדוע בחו"ל לא רואים אף פעם חרדים שמפגינים נגד גיוס של חילונים ??

אולי אם החרדים היו מפגינים בקביעות נגד גזירת הגיוס שהועברה נגד כל תלמיד בית ספר תיכון במדינה ולא מפגינים רק נגד פגיעה באינטרסים הצרים של המגזר החרדי, אולי אז היו מכבדים את המגזר החרדי ומתייחסים אליו לפחות כפי שמתייחסים לערבים, דהיינו פוטרים כל חרדי משירות צבאי (במקום לתת דחיית שירות זמנית).
מאת: HARTK
ה' חשון  ה'תשע"ח  11:41 

תמיהה


מה?
למה כשאני מפגין בנחישות ובמסירות נפש על חיי הרוחניים וחיי הרוח של כל הציבור, אני צריך להפגין שלחילוני לא יהיה קשה?!
מאת: די לכיבוש
ה' חשון  ה'תשע"ח  14:09 

מה כ"כ מפתיע אותך ?


הפגנה על אינטרסים צרים של המגזר שלך מפקירה את דמם של החילונים בכך שהיא שולחת מסר דו-משמעי לשלטונות:

אם אתם תבטלו את החוק ותגייסו חילונים בלבד אזי נפסיק עם ההפגנות האלה ונחסוך לכם בושות...

איזה זכות מוסרית יש לכם לשתוק כאשר נשפך דמם של יהודים אחרים ??
ואם הציונים יפטרו אתכם מחובת שירות צבאי אזי אתה חושב שתהיו פטורים מנזקים שחברי הכנסת שלכם גורמים ממש כעת וגרמו בעבר (למן הכנסת הראשונה) לכלל האוכלוסיה ?? 

מה שווה הפגנה כזאת כאשר היא מתעלמת לחלוטין משורש הבעיה והוא שלמדינה הציונית אין שום זכות מוסרית בעולם לגייס אף אזרח לצבא !! לא רק חרדים, אלא אף אדם !! מה שווה הפגנה כזאת כאשר היא מתעלמת מכך שלמדינה אין שום זכות מוסרית בעולם לגזול פרנסה וזכויות אחרות מאלה שלא עשו צבא ??  

קל וחומר, ב"ב של קו"ח, כאשר כולכם (או.קיי, רובכם המכריע...) מצביעים בבחירות וחברי הכנסת שלכם אומרים בשמכם שאלה הלומדים תורה עושים זאת כדי להגן על חיילי צה"ל והלימוד שלהם תורם לביטחון המדינה...

נ.ב. לא נראה לי שמחיתם אפילו על דבריו של ליצמן שאמר בשמכם: "מי שלא לומד תורה שיתרום לבטחון, שיקחו אותו, שיעשו בו מה שרוצים..".


מאת: משה כהן
ה' חשון  ה'תשע"ח  21:49 

החילונים מאמינים?


באמת צריך לעשות הפגנות לכל יהודי שהוא מאמין בה' ובתורתו,
החילונים מאמינים? 
מאת: דמוס.קרטוס
ה' חשון  ה'תשע"ח  04:05 

אם לא אכפת לכם שיגייסו יהודים אחרים...


וירמסו את זכויותיהם אז למה שיהיה לי אכפת מהמאבק שלכם ?

כל הגישה הזאת לפיה כל מגזר צריך לדאוג רק לאינטרסים הצרים שלו תוך התעלמות מהזולת היא גישה שלקוחה מעולם הפוליטיקה ואין לי שום חלק עם אנשים שפועלים בשיטות כאלה. היהדות שאני מכיר (על רגל אחת) אומרת: "ואהבת לזולתך כמוך".

בסוף תגיעו לכך (אם כבר לא הגעתם לזה...) שתמשיכו להתפלג בתוך הציבור החרדי  ותפגינו רק על האינטרסים הצרים של כל פלג ופלג, תוך התעלמות מכל מי שלא שייך לפלג או לעדה הספציפית שלכם: ספרדים יפגינו נגד גיוס ספרדים בלבד, אשכנזים יפגינו נגד גיוס אשכנזים בלבד, בוכרים נגד גיוס בוכרים בלבד, אוכלי מלוואח נגד גיוס אוכלי מלוואח...  

אוי לנו שככה נראית היהדות בימינו, שבעים שנה אחרי השתלטות הציונים על ארה"ק.
מאת: משה כהן
ט' חשון  ה'תשע"ח  19:19 

זה הקב"ה אל תעבור על דבריו.


"היהדות שאני מכיר (על רגל אחת) אומרת: "ואהבת לזולתך כמוך"." עיין רש''י זה הקב"ה אל תעבור על דבריו 

 שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי א"ל גיירני ע"מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו "דעלך סני לחברך לא תעביד" זו היא כל התורה כולה ואידך פירושה הוא זיל גמור: (שבת ד''ף לא ע''א)

דעלך סני לחברך לא תעביד. ריעך וריע אביך אל תעזוב (משלי כז) זה הקב"ה אל תעבור על דבריו שהרי עליך שנאוי שיעבור חבירך על דבריך.

 ל"א חבירך ממש כגון גזלה גנבה ניאוף ורוב המצות: אידך. שאר דברי תורה: (רש''י)

מאת: Against occupation
ט' חשון  ה'תשע"ח  16:00 

sense of responsibility


Rabbi Raphael Grozovsky zt"l said in his sefer that a day may come when all of us will have to be like Neturei Karta and more than them 

Well, that day has come ! If we want to survive now, we must have sense of responsibility and protest for principles /values rather than narrow sectorial interests. The Haredi protest must be aimed not just against the draft as far as the Haredi youth is concerned. That sort of protest is inadequate because it lacks any strategic component. It could be viewed as another political spin. The only valid protest, in my view, is to say openly: We are opposed to the draft of Haredi Jews exactly as we are opposed to the draft of irreligious Jews. For us, every Jew matters. We do not differentiate between blood.

We are for peace. We want peace with the Arab world. We ask to stop the illegitimate Zionist wars. We reject the heretical Zionist idea even if the entire state, G-d forbid, was a Haredi state. 

If every Haredi Jew who attended the protest in Jerusalem would have written a letter to the UN in which he would have stated the truth behind our opposition to the Zionist ideology it would have been more effective rather than having this sort of protest.