ח' תשרי  ה'תשע"ח  00:23 

כיצד ועל מה צריך להתודות ביום הכיפורים?


יסוד חשוב בענין הוידוי בעבודת התשובה בכלל וביום הכיפורים בפרט מהגאון רבי שמואל דוד הכהן מונק זצ"ל-בחלק המאמרים באתר.
ארגון אזמרך בלאמים מאחל לכל בית ישראל שנה טובה וגמר חתימה טובה. שנזכה להתודות ולשוב בתשובה כראוי והקב"ה ברחמיו יטהרנו מעוונותינו, יחזירנו בתשובה שלמה לפניו, יוציאנו מאפילה לאורה ויגאלנו גאולה שלמה ואמיתית בב"א.
מאת: ג.
ח' תשרי  ה'תשע"ח  04:37 

והיום יש להוסיף גם את נושא הר הבית..


למרבה הצער, עבירה גוררת עבירה ודברים השתנו לרעה: כיום, ישנם כאלה השמחים על כך שיהודים עולים להר הבית ר"ל (אף אם עצמם אינם עולים לשם, עלייתם של אחרים מסבה להם קורת רוח).