מאת: שואל
ד' תשרי  ה'תשע"ח  16:10 

שאלה לגבי גדליהו בן אחיקם


מן המעט שקראתי בנושא זה, הבנתי שגדליהו בן אחיקם היה אדם צדיק ומושל יהודה שנרצח בידיי מתנקשים. רציתי לשאול, מה היה המניע לרצח ?

בנוסף, רציתי לשאול מדוע בחרו חז"ל לקבוע יום צום לדורי דורות ? אחרי הכל, לצערנו הרב, אין זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה יהודי רוצח יהודי (מספיק להיזכר במעשי הבריונים בתקופת בית שני או במעלליו של הורדוס) וקראו הרבה טרגיות שבעקבותיהם לא נקבעו ימיי צום ?