מאת: אלמוני
כ"ו אלול  ה'תשע"ז  14:51 

שאלה


הסתכלתי קצת בנתיבות ישראל חלק א לרצי"ה
באחד המאמרים שם 'תורה ועבודה' מובאת השיטה הידועה של המזרחי שמצווה חיובית יש לעבוד (בארץ ישראל או לא רק, לא הבנתי ככ)
מכל מקום הראיות שהוא מביא שם מהחת"ם סופר בלולב הגזול (וכבר קראתי ושמעתי הסבר על זה) ומביא גם ממדרש תנחומא ויצא סימן יג על זכות מלאכה שיותר מזכות אבות אם מישהו יוכל להסביר לי מה הכוונה שם..

נ.ב. אם תוכלו לשלוח לי את המכתבים המלאים של הרב שך על הרב סולובייציק ב5 דרשות ועל הרב שטיינזלץ אשמח..
כ"ח אלול  ה'תשע"ז  08:23 

אלמלי היה הרצי"ה מקיים בעצמו דברי...


מרן החתם סופר כפי הבנתו שיש מצוה חיובית לעבוד אדמה בא"י (מצוה שמשום מה נשמטה מחשבון המצוות של כל הראשונים שעסקו בזה...) היה אולי מקום לנסות ליישב...

באיזה פרדס/שדה/כרם עבד הרצי"ה קוק?? איזה אדמה חקלאית חרש וזרע מנהיג המזרחי בא"י יהודה פישמן מימון??

באיזה מתחומי עבודת האדמה עסקו תלמידיו המפורסמים של הרצי"ה קוק שלמה אבינר,חיים דרוקמן, זלמן מלמד...

אם מצוה כל כך גדולה לעבוד אדמה מדוע נזקקו בישובי גוש קטיף להעסיק עובדי אדמה מעזה ורפיח?

כמה מבוגרי הישיבות התיכוניות וישיבות בנ"ע עוסקים בחקלאות??

אלא ודאי שכל מה שרוצים מדברי החתם סופר הוא להצדיק את האידיאולוגיה החילונית של עבודת אדמה במקום עבודת ה' וכיון שלזה ודאי לא התכוון החתם סופר ולא אף אחד מגדולי ישראל אין שום נפק"מ בהתיחסות לדברי הרצי"ה. ואדרבה, מי היו הלוחמים על קיום מצות השמיטה בא"י?? האם המזרחי וחבריהם או החרדים לדבר ה'?? ואם האדמה של א"י כל כך חשובה אצלם כיצד הפקירו אותה בידיהם של אפיקורסים ומומרים שישיבתם בא"י היא איסור דאורייתא מפורש??