מאת: שואל
י"ד אייר  ה'תשע"ז  15:06 

האם ישנה אפשרות לנקוט בצעד הבא..


מכיוון שבד"צ העיר אלעד מתעלם ממכתבים שהוא מקבל בעניין חמור שיש בו סכנת נפשות ועוון חילול ה', האם לא כדאי לשלוח מכתב לבד"צ העדה החרדית ירושלים, כדי שדייני בית הדין הנ"ל יתכנסו בדחיפות ויוציאו פסק הלכה נגד פרוש וכל אלה המתחברים אליו ?
ט"ו אייר  ה'תשע"ז  03:03 

למאי נפקא מינה?


מי שאכפת לו מפסקי הדין של בד"ץ העדה החרדית אינו זקוק לפסק נוסף שלהם בענין פרוש ומעצמו הוא בורח ומתרחק ממנו ומסייעתו, ומי שלא אכפת לו סומך על שתיקת הרבנים בעיר ונמנע ממחאה בדיוק כפי שרבני העיר נמנעים ממנה.

בברכה, יואל.