שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

אכן דעת הרה"ק ר' אהרן מבעלזא זי"ע

היתה שוה עם דעת הרה"ק מסאטמאר זי"ע בהתנגדותם האיתנה לציונות ולרשעים. ונחלקו אך ורק ב"דרכי הפעולה" איך "להלחם" נגדם.
ולדאבונינו כיום אנשי האגודה שכחו שדעתם ודעת סאטמאר אחת הוא. אוהבי ה' "שנאו רע". וכל החילוקים הוא בדרכי המלחמה, ולא ח"ו להתחבר עמם.

נכתב ע"י: ברוך צבי