שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

המאמרים החסרים הם:

1-4, 6-12 ,24-34 ויש עוד. 
בעיקרון עשיתי רשימה אבל לא מצליח לשלוח את הכל בהודעה וגם זה נות לי שגיאה שאני מנסה להגיב בשרשור המקורי. 

נכתב ע"י: דניאל