שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

אכן זו דעת מרן הגרא"מ שך זי"ע

כפי שהתבטא אין ספור פעמים, ואפשר ללמוד בספרו "מכתבים ומאמרים".
ויש לציין כי בשנת תשמ"ט כשהרב שך הקים את מועצת גדולי התורה של דגל התורה, צירף את האדמו"ר מבעלזא שליט"א, והאדמו"ר הוא כיום היחיד מבין חברי המועצת של הרב שך שעדיין חי עמנו לאוי"ט. 
וזו הוא תוכחה מגולה לאלו הסוברים שכאילו המלחמה נגד הציונות הוא נחלת סאטמאר והעדה החרדית. אדרבה, כל גדולי ישראל לחמו נגדם. 

נכתב ע"י: יוסף