שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

ליואל אלחנן

למה אתה מביא כאן דבריו של האדמו"ר מבעלזא ,כולם יודעים שהוא תומך בגיוס לצבא ולמשטרה (מכונה "שומרים") תומך בהכנסת לימודי ליב"ה לתלמודי תורה ועוד ועוד. 
אף פעם לא ראיתי אותו אומר שום דבר נגד הציונות, שאני אומר ציונות אני מתכון למחשבת התקוממות מהגלות או אפילו לכל הפחות לכך שעצם מדינה חילונית היא מרידה באלוקים, אם תדקדק בדבריו תראה שהוא אף פעם לא אומר זאת, הוא רק אומר שאין לשמוח בגלל שסוף סוף יש הרוגים בנשמות ובגופים, אבל לא אומר שהמלחמות הן נגד דעת התורה או שכל עצמה של המדינה היא נגד דעת התורה. 

נכתב ע"י: פלוני