שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

דברים ברורים

אכן דברי דברי האדמו"ר מבעלזא שליט''א הן מרתקים. 
האדמו"ר פשוט מנתח הסיטואציה כאן באר"י, ועפ"י זה פשוט לגמרי שיש לבכות על הכפירה ועל ההרוגים.
מעניין מה שאומר האדמו"ר שגם בענין הנצחונות על הערבים ימ"ש יש לנו גישה שונה לגמרי מהחילונים.
אכן האדמו"ר מבעלזא ישב ב"מועצת" עם הבית ישראל זצ"ל ועם מרן הגרא"מ שך זצ"ל וכל גדולי הדור הקודם, ואכן זהו דעת כל גדולי ישראל מהדור הקודם.

נכתב ע"י: יוסף מאיר