שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

תגובה 2 לשימי

1.תפילה צדקה ותשובה מעבירים את רוע הגזירה.
2.עיין בויואל משה סימן קלט שכותב שחז"ל ביטלו את מלכות בר כוזיבא אע"פ שידעו שיכול להיות מזה סכנה גדולה מצד הרומאים (מה שלבסוף קרה) ועשו זאת מפני שצריך להאמין בקב"ה שעושה הכל לטובה, האם הקב"ה רוצה שנמות? אנו לא מבינים חשבונות שמיים, האם הקב"ה רצה שנמות בזמן מסעות הצלב או בזמן חורבן בית המקדש ועוד מקרים כאלו בהיסטוריה? אנו לא מבינים חשבונות שמיים, נדרש עלינו רק לעשות כתורה, אם התורה אוסרת להקים מדינה למרוד באומות ולדחוק הקץ אז אסור לעשות זה ואדרבה זה מה שיוביל לסכנה גדול יותר כמו שאמרו חז"ל ואם לאו הריני מתיר בשרכם כאילות וכצבאות השדה, ומה שאנו רואים כעת קיום למרידה במלכות שמים אין זה אלא זמני וסוף כל הרע להתבטל ונקווה שיהיה זה ברחמים בלי שום נזק וצער לאף יהודי מאמין.
3.לגבי ה6 מיליון יהודים, דבר ראשון יש הרבה "יהודים" שהם לא התגיירו באמת ויש כאלו שאף אין להם אמא יהודיה וע"פ המדינה מוגדרים כ"יהודים", דבר שני יש כמה מיליוני יהודים שהם כופרים גמורים או לפחות למחצה לשליש ולרביע אני לא רוצה להיכנס לסוגיא של תנוקות שנשבו אבל זה ברור שיש הרבה מיליוני יהודים במדינה שהם לא מוגדרים לפי ההלכה כיהודים וכחלק מעם ישראל.
4.כמו שאמרתי מקודם מותר להרוג גוי (גם יהודי) שבא להרגך, אבל לא כחלק מהקמת מדינה וצבא יהודי בזמן הגלות לפני ביאת המשיח. סימן שכט בשו"ע לא מדבר ממדינה יהודית. מה לא ברור?  

נכתב ע"י: דניאל