שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

מה אתה רוצה לעשות?

אז מה אתה רוצה למעשה שיעשו?
שיבטלו את צבא וזהו והכל יהיה בסדר? (אולי כולם יתחזקו בבטחון במקום).
שכולם ימותו זה מה שהקב"ה רוצה?
באמת!!!
מה אפשר לעשות כדי שה6000000 יהודים שחיים פה ימשיכו לחיות?
אמנם אין היום דיני מלחמה, אבל הלכות פיקוח נפש כן יש, ואם גוי בא להרוג אותי, אז מה שנדרש לעשות ע"פ הל' פיקו"נ זה להרוג אותו לפני שהוא יהרוג אותי (שוב אני מפנה אותך לשכט ההלכה הזאת לא התבטלה בדיוק כמו שהג' שבועות לא התבטלו).
אלא אם כן יש לך פיתרון אחר.
אשמח לדעת מה הוא.


נכתב ע"י: שימי