שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

ולגבי מה שכתבת בסוף דבריך...

אחד מהמאפיינים של היותנו בגלות (ואנחנו בגלות עד ביאת משיח צדקנו ולא רגע אחד לפני כן) הוא שאף אחד לא שואל אותנו מה אנחנו מעדיפים, ואף אחד לא יכול להבטיח לנו איזה דגל יהיה ברחובות מאה שערים או בני ברק  או מודיעין עילית בעוד שבוע...

כיהודים, אנחנו יודעים שכשהקב"ה גזר אז היה פה דגל טורקיה עם הנסיונות שהתלוו לכך ואח"כ דגל בריטניה עם הנסיונות שהתלוו לכך ואח"כ בעוה"ר קמה מלכות המינות של הערב רב עם דגל הכפירה בקב"ה ובתורתו והנסיונות שהתלוו ועדיין מתלווים ביתר שאת בימינו אנו...וכפי שהכינו אותנו חז"ל מראש "שאין לך יום שאיו קללתו מרובה מקללת חבירו"

וכל יהודי מתפלל ג' פעמים ביום "וכל המינים כרגע יאבדו ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר" אלא שאנו מתפללים שהקב"ה יעשה זאת ע"י משיח צדקנו ושלא יבוא ע"י אומות העולם כי אז זה סכנה גדולה יותר לאחב"י (וכמו שהאריך בזה מרן ה"ויואל משה" בכמה וכמה מקומות.

זה שיש בחור בפוניבז' או בכל ישיבה אחרת בחורים שמעריכים את בן גביר ותורתו (שהיא תורת האפיקורסים ז'בוטינסקי וטרומפלדור) או כאלה שמניפים את דגלי פלסטין (כי חושבים שבגלל שהפלסטינים נלחמים נגד הציונים אז אפשר להתעלם מכוונותיהם וממעשיהם ולתמוך בהם) הוא מחסרון דעת בכלל ודעת תורה בפרט אבל מדינת הציונים עושה הרבה יותר מהנפת דגל פלסטין, רקבחודש האחרון היו שלשה מעשי טרור שבוצעו ע"י אנשים שהשתייכו ל"מנגנון הבטחון הפלסטיני" שמדינת הציונים ספקה להם נשק ומעבירה להם כספים באופן סדיר שמחולקים למשפחות רוצחים, וגם החמאס בנה את כל כוחו מכסף מזומן שמדינת הציונים העבירה לו ומכספים עקיפים שיכל לגבות מתושבי הרצועה בעקבות העובדה שמדינת הציונים נתנה לעשרות אלפים מהם לבוא ולעבוד במדינתם (האם מצרים מאפשרת לעשרות אלפי עזתים לבוא ולעבוד בשטחה מידי יום?)

ואדרבה, מי שיצר את רעיון הלאומיות בקרב הערבים בארה"ק וסביבותיה שמכחו נוצר המושג "פלסטינאי" היא התנועה הציונית שהדיבורים הגבוהים שלה על השתלטותם על ארה"ק אגדו את הערבים סביב רעיון הלאומיות כדי להתגונן מפני השתלטות זו עליהם.
האם שמעת על התארגנות לאומית פלסטינאית בזמן הטורקים או עם כיבוש ארה"ק ע"י הבריטים?? ובכלל הרי שטחי יהודה ושומרון נכבשו ב"ששת הימים" מידי הירדנים ועזה נכבשה מידי המצרים ומי שהפך את כל העזתים וערביי יו"ש לפלסטינאים הוא הכיבוש של מלחמת ששת הימים וההחלטה האוילית להמשיך להחזיק בשטחים אלה במקום להחזירם מיד לירדנים ולמצרים אבל גאותם של הציונים וזחיחות דעתם בעקבות ה"נצחון" במלחמה גרם להם לחשוב כי המצב של אחרי המלחמה יישמר לנצח ובסוף אותם שטחים הפכו לבסיסי ענק של טרור ביו"ש ובעזה ונוסף עליהם עוד בסיס ענק בלבנון ועוד בסיס הולך וגדל בסוריה, והללו כבר יותר חצי שנה למרות האמצעים הדלים שברשותם (ביחס לאלה הנמצאים בידי צה"ל) כבר הבריחו עשרות אלפים מתושבי הצפון ועוד אלפים מיושבי הדרום בלי מטוסים וטנקים וחבריהם ביו"ש מטילים אימתם על כל יושבי הארץ ברציחותיהם שהפכו כבר כמעט לדבר יום ביומו...ומנהיגי המדינה רק מפריחים סיסמאות ומתפארים בעוד 200 מחבלים שלקחו בשבי ועוד 500 שהצליחו להרוג, בעוד בכיר איראני שסוכל בסוריה ובעוד מנהרה שמצאו בעזה...וכל מי שמביט על המציאות בעיני שכלו מבין כיום את דברי חז"ל "על מי יש לנו להישען על אבינו שבשמים"... 
נכתב ע"י: יואל אלחנן