שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

רמב"ן?

אפשר מקור לכך שצריך סנהדרין? גם לדעת הרמב"ן?
נכתב ע"י: פלוני