שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

נו נו

שאלה לי אליך אדון יקר.
האם אתה מציע לבטל את המדינה ולקרוא לשכנים לשלוט פה?
יהיה פה כיף הא?
זה שהחילונים הקימו פה מדינה לפני 75 שנה (וזה באמת כואב מאוד ואסור וחבל וגרם לשפיכות דמים וכו' כמו שהבאת מהגריז מבריסק) זה מציאות קיימת, מה לעשות? מה אתה רוצה לעשות באמת ? לקרוא לחמינאי שיהיה פה הבעה"ב? לאבו מאזן? למי? זה לא פיקוח נפש? (אולי תשלח להם את הספר שלך מתורגם לערבית והם ישמרו עליך)
כעת גרים פה 6000000 יהודים שהפתרון היחיד לשמור על החיים שלהם בדרך הטבע הוא צבא.
השו"ע באו"ח שכט פוסק (ד"א השו"ע מיועד לאנשים חרדים ואפילו לסטאמר) "עכו"ם שצרו על עיירות ישראל יוצאים עלים בכלי זיין ומחללים עליהם את השבת. (אולי השו"ע לא ידע משלוש שבועות?) ה פיקוח נפש. ולא ראיתי במשנה ברורה שם שכתב שאם בלומדי תורה עסקינן שילמדו והכל יסתדר. הקב"ה רוצה שיעשו השתדלות בגדרי הטבע.
אם יש לך תשובה נורמאלית ולא כל מיני סיסמאות והעלבות כדרכך אשמח לקרוא 
דרך אגב אני חרדי מלידה.
אלא מה שכעת לא הצבא הינו חילוני וכור היתוך וכו' וזה סכנה עצומה ברוחניות, והצבא יכול להסתדר בלי הבחורים ומצווה שאפשר לעשותה ע"י אחרים אין מבטלין ת"ת כ"ש בזה, אבל בעיקר זה סכנה רוחנית עצומה ביותרר (אני חושב שתוכל להעיד ע"כ) 

נכתב ע"י: שימי