שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

המלכת מלך

כתבת בדת הציונות שהמלכת מלך היא רק על פי נביא וסנהדרין אבל הרמב"ם שם כתב שזה רק לכתחילה, וגם הרמב"ן על פסוק שום תשים עליך מלך כתב שאם אין נביא אפשר להמליך מלך.
נכתב ע"י: פלוני