שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

גיוס חרדים

אני מנסה לדון מתוך אובייקטיביות, ככל הניתן. מצד אחד, ידוע לי שרבנים גדולים אסרו את הגיוס לצבא חילוני אפילו לא לבני ישיבות, אלא כדי לא להתקלקל מבחינה רוחנית. מצד שני, הרי גם החרדים יודעים שאין סומכים על הנס, ואם כל היהודים בארץ היו חרדים, הרי היו חייבים לגייס חרדים, אז על מה הם מתבססים בסירובם לתרום לפחות במסגרות דתיות?
נכתב ע"י: צביקה