שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

אכן נחה דעתי

וכבר נאמר "טובים השניים מן האחד" (קהלת ד:ט; ועיין גמרא מגילה בבלי ה:).
נכתב ע"י: יצחק פתאל