שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

הקווים נעלמו ממני...

היכן שמבקשים ממני לדבר, אני רואה זכות וגם חובה לעשות זאת.
נכתב ע"י: יואל אלחנן