שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

הגאון רבי שלמה אדלשטיין זצוק"ל...

ארגון אזמרך בלאמים מבכה מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של הגאון רבי שלמה אדלשטיין זצוק"ל אשר עמד לימיננו בעצה, ובעידוד וחיזק את פעילותנו וכן מסר בידינו מידע חשוב שסייע בכתיבת הספר "כהניה חמסו תורתי" וכל זאת במאור פנים ובהקדשת זמן מזמנו היקר.

זכיתי לבקרו מספר פעמים (ואחת הפעמים היתה יחד עם ידידי הרה"ג דב ברקוביץ ז"ל) בביתו בבני ברק בתקופות הקצרות שהיה מגיע לארה"ק (היה נוסע בתדירות לחו"ל לחזק ישיבות ומוסדות תורה)
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. תנחומינו לבני המשפחה ולתלמידיו הרבים.

נכתב ע"י: יואל אלחנן