שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

את הדמגוגיה הזולה של תעמולת המפלגות...

תשמור לעצמך...

זכיתי ובשנת תשס"ח כשיצא חלק ב' של דת הציונות כתב אחד מהלבלרים של איזה עיתון מאמר ביקורת על הספר (בנוגע ליחס לראי"ה קוק) ואברך אחד שלמד בישיבת סלבודקה שחרה לו על דבריו סיפר על כך לרבו הגר"ד לנדו שליט"א. הגר"ד לנדו אמר לו כי הוא מזמין את מחבר הספר לביתו ואמר לאותו אברך: "ממני הוא ישמע מי היה הר' קוק". ואכן, הוא אירח אותי אצלו יחד עם אותו אברך במשך כמעט שעה והשיחה היתה מרתקת.

דבריו של הגר"ד לנדו לגבי התמיכה בשרוליק פרוש באו לאחר שאינשי דלא מעלי מאלעד בשליחותו של זליג אורלנסקי (מנכ"ל "יתד נאמן") וחבר מרעיו הטעו אותו לגבי המציאות בעיר אלעד בכלל ולגבי התנהגותו של ישראל פרוש בעשור ששלט על העיר (ועשו זאת בעיקר בגלל שותפויות עסקיות במיליוני ש"ח שיש להם באלעד עם ישראל פרוש ולא מחמת אידיש קייט או שלל סיסמאות אחרות של טובת העיר אלעד). ולכן, איני מתיימר לומר שאני מבין טוב יותר מהגר"ד לנדו בשום נושא, אבל את המציאות בעיר אלעד ואת אישיותו של ישראל פרוש אני מכיר טוב יותר ממנו (ואין בכך גריעותא כלשהי מגדלותו של הגר"ד לנדו בדיוק כשם שאין גריעותא בכך שאת שמות הילדים שלי אני מכיר טוב יותר ממנו).

ואני מוכן גם היום להיכנס עם שרוליק פרוש לגר"ד לנדו שליט"א ולהשמיע בפניו את מה שאני יודע על מעלליו באלעד ובכלל ובטוחני שהגר"ד לנדו שליט"א לא יתמוך בו יותר לשום תפקיד ציבורי.

נכתב ע"י: יואל אלחנן