שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

על מכון מנדל תוכל לקרוא בהרחבה...

בספר "דמעות של מלאכים"
נכתב ע"י: יואל אלחנן