שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

יש לעם ישראל אנשים גדולי תורה ויראה.

אתה מבין יותר טוב מהגר"ד לנדא בגלל שחיברת ספר בשם דת הציונות?
שאמר בפירוש שצריכים להצביע לישראל פרוש בשביל היהדות באלעד?
אולי צריכים לשים אותך במועצג"ת וכך יבוא המשיח.

נכתב ע"י: שימי