שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

אתמהה

והאם נעקרה אפוא עבודה זרה מעירנו?
1. הרי כל שלוח כשלעצמו הינו ממהרסי ומחריבי דת תוה"ק במוצהר (מעבר לעובדה שהינו משמש בעצם תפקידו כידא אריכתא של השלטון ואף אם היה רוצה להילחם לא היה מסוגל לכך כמעט, מה גם שאף בנושא המלחמה עצמה ישנה מחלוקת רבתי גם בתוך העיריות, ובפרט כיום כאשר כל המפלגות כולן פועלות בראש כל חוצות להצר דרך היהדות החרדית גם ביתר האפיקים, גזירות הגיוס וניתוחי מתים וחילולי קברים והרס החינוך הטהור ואכהמ"ל), א"כ מאי שנא אם אותו נציג הינו חובש כיפה שחורה סרוגה או שקופה ומאיזו מפלגה נשלח?
2. האם באמת יתר השלוחי דעצמם נטשו המועמד הנ"ל משום "שזיהו את מה שאנו זעקנו עליו" כלשון ההודעה או משום חשבונותיהם הפוליטיים - אינטרסנטיים? הרי ניתן לראות בחוש שאין מפלגה אחת שאף במצע הבחירות שלה כתבה מילה על מלחמה למען האידישקייט, אפילו מפלגת "עץ" בערים השונות בנתה מצע בחירות שכל כולו מדבר אך ורק מהרחבת והרווחת "היישוב החומרי".
3. כל שליח נבחר באשר הוא עומד לעבור טקס השבעת אמונים למדינת הכפירה הציונית בעוד שבועיים לערך, א"כ איך בדיוק נעקרה ע"ז מעיירותינו?נכתב ע"י: יצחק פאתל