שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

ברוך שעקר עבודה זרה מעירנו...

ארגון אזמרך בלאמים מודה לקב"ה על שהביא למפלתו של אויב ה' ואויב הבריות הליסטים מחריב התורה, ומטיל אימתו על הציבור שלא לשם שמים, סוגד לעצמו ומבקש אחרים לסגוד לו, הצבוע המראה עצמו כפרוש ישראל פרוש ברא כרעא דאבוהי של חבר בית הכסא מאיר פרוש, והסיר את שלטונו  על העיר אלעד כשכל שותפיו המחזיקים בידו פנו לו עורף ותמכו במועמד שכנגדו אחרי שזיהו את מה שאנחנו זעקנו עליו כבר לפני עשור.

כן יאבדו כל אויבך ה'. (למען הסר ספק, כמובן שלא השתתפנו בבחירות לרשויות המקומיות).
נכתב ע"י: יואל אלחנן