שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

תודה על ההערה החשובה..

אכן גם בארה"ק מיד בכניסה לקישור מופיעה התפילה האפיקורסית. תודה על הערתך החשובה וכמובן שהקישור הוסר מההודעה.
בדר"כ איני מאפשר הכנסת קישורים כלשהם להודעות אך כאן לא שמתי לב שהיה קישור בהודעה. ישר כח על עירנותך לדבר.

וכמובן, שהחיילים הם בעצמם שבויים בידי משלחיהם ומי שמתפלל להצלחתם הוא בדיוק כמו מי שמתפלל להצלחת השבויים בעזה ובעז"ה נשתדל להרחיב בזה בשבוע הבא.

נכתב ע"י: יואל אלחנן