שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

בקשה להתפלל עבור יהודי יקר ומזכה הרבים

אני מבקש להתפלל להצלחתו, בריאותו, אריכות ימיו של אדם קדוש, הוא הרה"ג אביעד נייגר שליט"א אשר נמצא כעת באמריקה במאמץ לגייס תמיכות עבור המפעל הכביר שהקים במו ידיו, "ילקוט השבעתי אתכם", אשר עד כה הציל יהודים רבים מדיעות כוזבות, מכפירה ציונית ואפיקורסות. חיבוריו וקונטרסיו של הרה"ג אביעד נייגר שליט"א חוללו מהפך מחשבתי אצל אנשים אשר נטו לכיוון הלאומיות טרם קריאתם.

בד"ץ העדה החרדית לעדת האשכנזים במכתב מיום כ"ט שבט ער"ח אדר הראשון תשפ"ד והן בד"ץ לעדת הספרדים (במכתב מיום כ' אלול תשפ"ג) יצאו בקריאה לסייע ולתמוך בכל מה שניתן ביהודי יקר זה, שכל מעשיו הינם לשם שמים והוא פועל במסירות נפש למען כלל ישראל.

אני הקטן לא מגיע מרקע תורני, אין לי מספיק זכויות וגם אין לי ידע כיצד להתפלל בסיטואציה זו. 

אנא סייעו והתפללו בעד אביעד בן שרה ליבא לברכה, הצלחה, פרנסה, בריאות אריכות ימים, נחת, רווחה, ישועה וכל הברכות הכתובות בתורה.

נכתב ע"י: ג.ש.