שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

פסיקתא רבתי מני אפרים

ד״א [מני אפרים וגו׳] זש״ה בשעה שישראל באים לידי מינות מיד או״ה שמחין ונאספין להרוג אותם
נכתב ע"י: משה