שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

מזל

ב"ה שיש הסברת של "היהדות" לאיש פשוט כמוני מהציונות הדתית. 
עכשיו אני יודע שרש"י הוא אפיקורס (האמת שהפירוש שנקרא פה אפיקורסות גם ניתן להבנה מתוך חז"ל עצמם). 
הרי רש"י בפירוש לבמדבר יג, לג אומר שהמרגלים ראו צאצאים של שמחזאי ועזאל שהיו בדורו של אנוש. אנוש להזכירך הוא לפני המבול. כלומר, מדובר באנשים שנשארו בחיים אחרי המבול בלי שהם צאצאים של נח. וכן משמע לגבי אוג. ויש לזה עוד ראיות שונות. 
אבל אתה יכול להמשיך כהרגלך ולכנות את קדמונינו אפיקורסים.

נכתב ע"י: ישי