שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

בודאי שהוא אפיקורס

אם הוא מאמין שאדם כלשהו היה לפני נח ונשאר בחיים אחרי המבול הוא כבר כופר בתוה"ק ואם הוא מאמין שאומה שראשיתה בחם בן נח היתה עוד לפני שנולד חם הוא גם טפש מעבר לכפירתו.
נכתב ע"י: יואל אלחנן