שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

שלום וברכה!

 1. לפני הבריאה לא היה שייך המושג "לפני" או "אחרי" כי הזמן הוא חלק מהבריאה ולא עומד בפני עצמו (למעשה עצם האפשרות להעריך או למדוד זמן) היא רק לאחר שיש מציאות כלשהי שבהתייחס אליה ניתן להגדיר זמן. כמובן שבהיותנו מוגבלים הן בגופנו והן בשכלנו אין לנו שום תפיסה בעצמות של מציאות כלשהי שהיא מחוץ לעולמנו וגם במציאות הסובבת אותנו רב הנעלם על הנגלה לעומק חכמתה. השאלות הרלבנטיות וברות ההשגה מתחילות כפי שאומרת תוה"ק בפרשת ואתחנן: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ וגו'... כלומר, נקודת הזמן המוקדמת ביותר שניתן לשאול לגבי המציאות שבה בעבר היא בריאת האדם. כמובן שהדברים הנ"ל רלבנטיים גם לשאלתך "מאיפה ה' הגיע..." שהיא מופקעת מעיקרה שכן לפני בריאת העולם לא היה מבחינתנו מקום שניתן להגיע ממנו או אליו... 

אכן, בחכמת האמת יש תיאורים על המציאות שקדמה לעולמנו אם זה מבחינת עולמות בי"ע או מה שקדם להם (אצילות) או אפילו קודם לכן (א"ק, צמצום וקו וכד') אך ודאי שלא מדובר על תיאורים שהם ברי השגה עבור שכלנו המוגבל שאפילו עולם היצירה שמעלינו הוא אין סוף ונעדר תפיסה בערכנו כמבואר באריכות ובהרחבה בספרי מרן בעל ה"לשם שבו ואחלמה" וכן בצורה כללית יותר בספר הנפלא והחשוב "נפש החיים" לרבי חיים מוולאז'ין.

2. בתשובה לשאלה הקודמת נמצאת גם התשובה לשאלתך זו

נכתב ע"י: יואל אלחנן