מאת: י
ל' שבט  ה'תש"פ  13:29 

יישוב הארץ דוחה פיקוח נפש?


האם יש מקור הלכתי למה שאומרים בשם הרצי"ה שמצוות יישוב הארץ דוחה פיקוח נפש?

תודה
כ"ו אדר  ה'תש"פ  23:53 

אין שום מקור הלכתי לדברי הרצי"ה ...


שמצות ישוב א"י דוחה פיקוח נפש כמו שאין גם מקור הלכתי כלשהו לפיו נוכחות של אפיקורסים ומומרים לכל התורה כולה בא"י תיחשב למצות ישוב א"י ואדרבה יש מקורות שנוכחותם בא"י היא עבירה ואיסור כממו שהבאנו ב'דת הציונות' וכן בקונטרס 'ימינם ימין שקר'.