שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

לכבוד יואל אלחנן

אכן דבר חשוב הוא להביא מגדולי ישראל של האגודה וכדו' דברים חריפים נגד הציונות. כי כהיום נשתרבבו הגבולות, והתשקורת החרדקית עושה תעמולה רעשנית בעד הציונות, ומסלפת דעת גדולי ישראל.
צא ולמד כשהם רוצים הם מגדלים את מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך, וכשהוא מתבטא נגד הגיוס מזלזלים בו.
ואותו ענין כשהאדמו"ר מבעלזא מדבר נגד זה שה"רבנים" מנסים למצוא חן בעיני הממשלה, ונגד שינויים בחינוך, משתיקים את זה. וכן בכל גדולי ישראל.
ואני רוצה להציע להעלות על האתר בקביעות מכל גדולי ישראל נגד הציונות, למען ידע הדור הצעיר כי יש תמימות דעים בין גדולי ישראל בענין אסון הציונות.

נכתב ע"י: דוד סלמון