שליחת תגובה להודעה בפורום

זו ההודעה אליה אתה מגיב:

לא חסרים מאמרים...

לפעמים יש מאמרים שנכתבו כטיוטה וקיבלו מס' סידורי ואח"כ נכתבו בשנית וקיבלו שוב מספר סידורי. יש גם מספר מאמרים מתחילת פעילותו של האתר שנמחקו כתוצאה מנפילת השרת של האתר לפני שנים רבות אבל כמעט כולם שוחזרו.
בכל מקרה תודה על ההערה, שמחנו לראות שיש המדקדקים אפילו במספרי המאמרים וצמאים לשמוע דברי גדולי ישראל ודבריהם אשר כגחלי אש  שזיכנו הקב"ה לשתף בהם את אחב"י.

כמו כן, סליחה על העיכוב במענה.

נכתב ע"י: יואל אלחנן