מאת: פלוני
כ"ג חשון  ה'תשפ"ג  23:06 

חומש פשוטו של מקרא


דעת תורה מרבנים גאונים מארה"ב נגד החומש פשוטו של מקרא וזה לשונם -
"באנו לגלות דעתינו אודות חומש פשוטו של מקרא שהוא מהווה מכשול לרבים באשר הוא מתעלם מדברי חז"ל והוא שינוי חמור בצורת לימוד המקרא המסורה לנו מרבותינו וכונתם גלויה להמיר פירוש רש"י שהיה מאז ומתמיד יסוד החינוך והיהדות וביותר לצעירי הצאן ושכל יסודות האמונה ולימוד התורה שבכתב ובע"פ בנוים עליו בפירוש זה ר"ל ,גם בספר הנ"ל יש בו פירושים משונים ומזויפים בשם המפרשים ורוח של השכלה יש בו ואינו בר תיקון כלל וכבר פירסמו גדולי התורה בא"י התנגדותם בכתב ובע"פ על כן פשוט וברור שספר הזה אסור לבוא בקהל ויש להוציאו מהבתים ומבתי כנסיות ובתי מדרשות ואסור לעשות בהם מסחר ,באנו על החתום " כאן מובא שמות הרבנים שליט"א .
ועיין עוד בקונטרסים האלו שמסבירים ההתנגדות .