מאת: עץ שתול
כ"ח אלול  ה'תשפ"א  20:06 

דעת הרב מאזוז


מרן הרב מאזוז כתב דברים גדולים על הרב קוק. בספרו מקור נאמן ובעלון בית נאמן. אמר שהמבזהו הוא אפיקורוס.

א"כ איך כתבת ששיטתך בנושא היא שיטת "כל" גדולי ישראל?


ד' ניסן  ה'תשפ"ב  23:55 

הר' מזוז גם אומר שהדעות של בן גביר...


הם דעת כלל ישראל (עפ"ל) ומשבח את האומץ שלו לומר את הדברים בכנסת המינים ומחוצה לה למרות שדעותיו מבוססות על תורת האפיקורס ולדימיר ז'בוטינסקי ולא על תורת ישראל ואומר שהראשי תיבות של איתמר בן גביר זה "אנא בכח גדולת" (עפ"ל) (מעניין שהר' מזוז עוד לא עלה להר הבית בעקבות בן גביר) כך שודאי שאין להחשיבו בכלל גדולי ישראל אלא לצרפו לרבים אחרים שעליהם נאמר "כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה סרוחה טובה הימנו" (ואין לך "שאין בו דעת" יותר מאשר שמסכים לדעותיו הכוזבות של איתמר בן גביר ועוד ברוב חוצפתו מעז לומר שדעות כוזבות אלה הן דעת כלל עם ישראל) וממילא דעתו על הר' קוק מובנת ולא מפתיעה כמו שאר ההבלים שלו ההופכים חושך לאור ואומרים לרשע צדיק אתה בעלוני בית נאמן שאינם אלא בית מינות המפיץ דעות כוזבות ומסוכנות המנוגדות בתכלית לדעת התורה.
מאת: בחור
ה' ניסן  ה'תשפ"ב  23:55 

באידיש, שפתם של שנואי נפשו, אומרים


"האט ער געזאגט". אז אמר. אז מה? הוא גם נימק את הקביעות שהזכרת? 

כמו כן, שפת הרחוב הזולה וצורת הדיבור המזעזעת שלו פוסלות אותו מחברות בקבוצה "גדולי ישראל", שבה נכללים - להבדיל אלף אלפי הבדלות -  שרפים כמו החפץ חיים והבריסקר רב זכר צדיקים וקדושים לברכה. 
מאת: שלום
ח' ניסן  ה'תשפ"ב  04:40 

אלי ישי שליחו של הנ"ל


מהו אומר ""ואני אמרתי לראש הממשלה בוא נמצא פתרונות מתאימים, יש
פה באמת שינוי משמעותי גם באקדמיה, גם בשירות האזרחי, גם בנחל
החרדי, בא נאפשר לזה להיבנות."
"ברגע שילכו בדרך הנכונה והמתאימה אתה תראה שחלק גדול מהציבור החרדי באחוזים כמו הציבור החילוני בעשור הבא ישרת את המדינה הן בלימוד תורה הן בשירות צבאי אזרחי "עכ"ל (מתוך ראיות ל"קול ישראל")
(מתוך קונטרס "אל תגידו שלא אמרנו לכם-בחירות תשע"ג)-(יש שם עוד עוד דיבורים כאלו של הרבה הרבה מהחכי"ם הנקראים "חרדים").
המסיתים ומדיחים של ימינו זה לא בעיקר נתניהו והרצוג וכד' אלא אותם אלה המתקראים "חרדים" הם הם אלה שחיוב מן התורה לשנוא אותם תכלית שנאה לאויבים היו לי!