מאת: רותם
כ"ב אדר ב'  ה'תשפ"ב  10:37 

צניעות


האם לאישה מותר להרצות/ לדבר בפני גברים?
האם מותר לאישה להתפרסם ברשתות החברתיות כשהיא צנועה והיא מפרסמת את עצמה למשל כאשת נדלן?
מותר לאישה ללכת עם שיער פזור?
מהו מעמד האישה לפי התורה?
א' ניסן  ה'תשפ"ב  01:29 

לגבי 3 השאלות הראשונות ששאלת...


על אף שבפשטות מבלי להיכנס לפרטי הדברים התשובה נוטה לאיסור (הן לגבי דיבור /הרצאה בפני גברים, הן לגבי פרסום כ'אשת נדל"ן' והן לגבי הליכה בשיער פזור). מכל מקום האתר שלנו לא נועד לבירור שאלות הלכתיות ובשאלות כאלה יש להציע את הדברים לפני מורה הוראה שהוסמך להוראה ע"י גדולי הדור ומפורסם בעולם ההלכה כמי שהוראותיו ישרות ואינן מושפעות משום דבר זולת ההלכה המסורה לנו מדורי דורות. לגבי שאלתך האחרונה-אין מושג ביהדות שנקרא 'מעמד האשה' וגם לא 'מעמד הגבר' או 'מעמד הילד'...
לאיש ולאשה תפקידים שניתנו להם ע"י הקב"ה ושלפיהם ברא אותם הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גשמית לצורך תפקידם האישי וצורך העברת התורה לדור הבא ולדורות הבאים אחריו כפי יכולתם. הדבר היחיד שצריך להעמיד ביהדות הוא את הדת על תילה. כחלק מהעיוותים השוררים בעולם הכפרני של ימינו הופכים את האשה (או את הגבר) כמשהו שעומד בפני עצמו ולפי זה עורכים ביניהם השוואות  ומשנים הגדרות מבלי להתייחס למי שבראם ולתפקידם האמיתי שניתן להם על ידו. כמובן שאין לנו חלק כלשהו בהגדרות אויליות אלה שבאות מכאלה שאין להם מושג מהו איש ומהי אישה ובכלל מהי צורת אדם ואת התוצאות ההרסניות של דעותיהם הכוזבות ושל השפעתם על אלה שהולכים בדרך של הגדרות מעוותות אלה רואים היום בכל פינה בעוונותינו הרבים.