מאת: פלוני
י"ב טבת  ה'תשפ"ב  17:19 

פיקוח נפש!!!


חיסון לקורונה סכנת נפשות.כבר 3 בתי דין פסקו לא להתחסן!!!וזה אחרי עדויות על נזקים חמורים שכבר קרו בלי להתייחס לנזקים שעלולים לקרות בעתיד הן בעניני פוריות,דלקת שריר הלב,מחלות קשות,ואפילו מוות ה' ירחם!!! לא תעמוד על דם רעך!!!
כ"א שבט  ה'תשפ"ב  01:35 

תמיהני שצריך 3 בתי דין לשם כך...


אני הקטן מהרגע שראיתי עוד בתחילת הקורונה מסמך שהכותרת שלו היא 'פסק הלכה' והחתום על 'פסק ההלכה' הוא פירר (שמעולם לא הוסמך לפסוק הלכה אפילו בדיני ממונות של פחות משוה פרוטה) הבנתי זאת.
אגב, חבל שמגדירים את ההוראה במילים "לא להתחסן" ובכך נותנים יד לאחיזת העינים שמדובר ב"חיסון" (מה שיוצר את ההבנה המוטעית כי אכן מדובר בחיסון אלא שיש לו תופעות נלוות מסוכנות כשבפועל מדובר בהזרקה שידוע שהדבר האחרון שניתן להגדירה גם לדעת יוצריה הוא "חיסון") והיה צריך לנסח זאת בצורה של איסור להזריק.
חשוב גם לציין שחלק מהחותמים על פסקי הדין המזהירים מפני הזריקה אינם ראויים לדון ודיעותיהם כוזבות ומסוכנות לא פחות מהזריקה מה שהופך גם את ההכרה בהם כ"דיינים" למסוכנת לא פחות מהזריקה עצמה.