מאת: פלוני
י' ניסן  ה'תשפ"א  04:55 

דת הציונות


כתבת בדת הציונות חלק ב שעל הספר עברו כמה תלמידי חכמים ואחד מהם הוא בנו של תלמיד של הראי"ה קוק .אפשר לשאול מי זה?
(לא שיש לי בעיה בעצם תוכן הספר אלא רק אשמח לדבר איתו לגבי הספר.)
י"ב ניסן  ה'תשפ"א  14:07 

הכוונה להגאון האדיר...


רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצ"ל שבזכותו יצא לאור הספר דת הציונות
מאת: פלוני
י"ב ניסן  ה'תשפ"א  20:28 

הסכמה


רציתי לדבר עם תלמיד חכם בנוגע לספר .האם אתה יכול להגיד לי עוד רב תלמיד חכם(אשכנזי) שנתן לך הסכמה לספר.
ט"ז ניסן  ה'תשפ"א  16:09 

אם אתה מדבר על הסכמה בכתב...


תוכל לפנות גם לגר"י סילמן שליט"א. אם מספיק לך הסכמה בע"פ תוכל לפנות גם לגר"ח קנייבסקי שליט"א, לגר"מ שטרנבוך שליט"א, לגר"י סגל שליט"א, לגר"ש אדלשטיין שליט"א.

חוץ מזה, אתה יכול לשאול גם ת"ח שלא נתנו הסכמה לספר על הדברים המובאים בו ונשמח להתייחס לכל הערה שלהם על הנאמר בספרים.