מאת: יואל
י"ג טבת  ה'תש"פ  13:07 

האם יואל אלחנן היה תלמיד מרכז הרב ?


כי יש סיפורים שיואל אלחנן היה תלמיד שם וסולק משם?

כ"ו אדר  ה'תש"פ  00:05 

ב"ה לא למדתי במרכז הרב ולא זכיתי...


למעלה הגדולה של להיות מסולק ממרכז הרב. למדתי בתיכון 'במעלה' בפתח תקוה עד תחילת כתה יב' ואז דאגו להעביר אותי בתיאום עם הורי לתיכון ע"ש י.ח. ברנר שר"י בפתח תקוה. משם המשכתי לצבא ומיד אחריי הצבא התחלתי לחשוב עד שהגעתי לסמינר של 'ערכים' ממנו המשכתי במסגרות חרדיות שב"ה אין ולא היה ביניהן לבין מרכז הרב קשר קלוש כלשהו. אגב, כנראה שמי שאחראי להפצת הסיפור הזה התבלבל קצת ביני לבין הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל שנתן את הסכמתו לספרי 'דת הציונות' ועליו יש ספור של סילוק מ'מרכז הרב' אחרי שכינה את הרצי"ה קוק משוגע בעקבות צידודו במנהיג המזרחי פישמן במחלוקת שהיתה סביב הקמת 'היכל שלמה' כשהכריז נידוי על מרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל.