מאת: יצחק
כ"ז אב  ה'תשע"ז  23:41 

הרב קוק


שלום לכבוד הרב,
שלחו לי סרטון וידאו של רב גדול שמשבח את הרב קוק וקורא לו בכינויי שבח נוראיים!
איך מסבירים את זה?
כ"ז אב  ה'תשע"ז  04:37 

כינויי שבח או כינויי גנאי אינם ראיה...


לכשעצמם לכלום. מה שמשנה בראש ובראשונה הן העובדות במציאות. וכשתבדוק את העובדות שמחמתן כינוהו בכינויי שבח לעומת העובדות שבגינן כינוהו בכינויי גנאי תבין לבד בעז"ה מי הוא זה שצריך לתת הסברים, ואם לאו, יש כאן בחלק המסמכים ארבעה חיבורים שיעזרו לך: א. כהניה חמסו תורתי ב.מראה כהן ג. חזון לבם ידברו וד.שארית יוסף (שבסופו התיחסות לסרטון שכנראה שאליו אתה מתכוון).

בברכה, יואל.
מאת: יצחק
כ"ח אב  ה'תשע"ז  12:50 

נכון אבל עדיין...


לא נראה לי כלל שהרב עובדיה חשב עליו כאל רשע כמו שאתה מציג... הטיעונים שלך הם כעין טוען רבני מדופלם, שמתעלם מהאמירה: "אסור לדבר עליו (על הראי"ה קוק)"!!! אמירה שמכה גלים!! אז איך קם אחד כמוך שמעז להמרות את פי הרב עובדיה זצ"ל... אולי זה אתה שלא מקשיב לגדולי ישראל...?
(בתקווה שתפרסם את תגובתי...)
ט"ז אלול  ה'תשע"ז  10:26 

אני לא אשם שסרטון עם משפט אחד של הגר"ע..


יוסף מכה אצלך גלים יותר מתשובה הלכתית מפורטת של רבו של מורו המובהק של הגר"ע יוסף, הגר"ע עטיב זצוק"ל. שפסק הלכה למעשה שכל דבריו של הר' קוק הם דברי מינות.
אתה מבין?? פסק להלכה!!! (לא דיבר עם הנכד שלו בסתמא כשהוא מצולם בוידאו בלי שהנכד בכלל מספר לו שהולך לפרסם את דבריו ברבים!!!).
אם סרטון וידאו עם משפט שלא נשען על מקור כלשהו בהלכה (כי מישכל דבריו דברי מינות מותר גם מותר לדבר בגנותו כמבואר ב'חפץ חיים' מפורשות, ואם מסית אחרים לדעות המינות שלו אסור מדאורייתא ללמד עליו זכות) אלא שהגר"ע יוסף לא עסק מעולם במשנתו המחשבתית של הר' קוק (תשאל את תלמידיו  ואת בניו. (אני שאלתי!!!).

וחוץ מזה בשום מקום לא כתוב שכל גדולי ישראל בדורנו וכל שכן בדורות הקודמים צריכים לבטל את דעתם מפני שעתו של הגר"ע יוסף או כל חכם יחיד אחר בדורם. ואדרבה הראה לי אדם אחד שהוא מתלמידי שיטתו של הר' קוק וממשיכי דרכו שקיים בעצמו או הורה לתלמידיו לקיים "לא תסור" מוחלט באשר לפסקיו של הגר"ע יוסף ז"ל.

עצם העובדה שדבריו של הגר"ע יוסף "מכים גלים" אצל הדת"לים רק כשהם נוגעים לשבחו של הר' קוק  ואפילו שלא נאמרו כפסק הלכה אלא כשיחה בעלמא עם נכדו  הם מבטלים אצלם גם תשובות הלכתיות מפורשות שנכתבו נגד הר' קוק הינה דוגמה נוספת להרס שגרם הר' קוק לתלמידיו.
ומכל מקום אני לא אומר לאף אחד איך הוא צריך להתייחס לר' קוק אלא מביא את דבריהם של גדולי ישראל שאינם מוכרים לרוב הציבור ביחס אליו וכן את דעתי האישית המסתמכת על דבריהם ולכן לגיטימית לגמרי. והבוחר יבחר. אבל לטעון כי הנסמך על גדולי ישראל שהתבטאו נגד הר' קוק זה "המראת גדולי ישראל" הינה טענה חסרת בסיס וחסרת יסוד כלשהו.
מאת: Against occupation
ט"ז אלול  ה'תשע"ז  14:32 

ovadiya yosef was also chief rabbi


Sephardic chief Rabbi of "Israel". So does it mean all of us must recognise the validity and legitimacy of the Zionist rabbinate (or, Misrad ha Rabanim as it was called during the era of Rav Kook) jut because ovadiya Yosef decided to work there ?? Isn't that called idol worshiping or cult of personality ?? 
מאת: Against occupation
ט"ז אלול  ה'תשע"ז  15:23 

there's a saying in English


Actions speak LOUDER than words 

You can teach Torah all day and all night long, but you have to follow it YOURSELF before preaching about those lofty principles to other people, especially if you are a Talmid Hacham

 If you teach that Torah is important in your lectures, then go and accept payments from the Zionist government, become their chief "Rebbe" and flatterer, well... then you are a hypocrite (at the very least), and certainly the Torah does NOT mean a lot to you 
מאת: ודי למבין
ט"ז אלול  ה'תשע"ז  16:40 

כל דבר שנעשה זה "להמרות את פיו"...


אסור להעביר ביקורת על תנועת ש"ס ו"אל המעין" - זה להמרות את פיו !

אסור להעביר ביקורת על ההצטרפות של ש"ס להסתדרות הציונית - זה להמרות את פיו !

אסור להעביר ביקורת על הרבנות החילונית הראשית - זה להמרות את פיו !

אסור לבקר את שני ה"קדושים" ה"תמימים": אלי ישי ואריה דרעי - זה להמרות את פיו !

אסור לבקר את מדינת השמד הציונית - זה להמרות את פיו !

אסור לומר עליו מילת ביקורת כי הוא מעל לכל ביקורת - בואו נשתחווה להדום רגליו...
מאת: ודי למבין
ט"ז אלול  ה'תשע"ז  17:08 

עבודת אלילים לכל דבר ועניין


לפני שנים רבות, גרתי בשכונה אחת עם מצביעי ש"ס ותמונות שלו היו תלויות בכל מקום, מדבקות עם תמונותיו הצבעוניות על הדלתות פלוס קמיעות של ש"ס בכל פינה שתסתכל. ולפני הבחירות, מה שהלך שם, חבל על הזמן. רק פסלים לא בנו לכבודו (אולי זה השתנה היום !).

איפה נשמע דבר כזה ביהדות שיעשו לאדם (גדול ככל שיהיה) פולחן אישיות ?? איך הציבור שלהם לא רואה ולא מבין שזה פסול ומגעיל ??
י"ז אלול  ה'תשע"ז  09:16 

הציבור לא מבין...


כי כמעט כל הרבנים שהציבור בא במגע איתם שותפים לפלחן האישיות אם מחמת יראתם מהפוליטיקאים (שיכולים בנקל להקשות את חייהם של בעלי מוסדות כמו ישיבות, עמותות כוללים וכד') ואם מחמת טובות הנאה כאלה או אחרות.

דבר נוסף, אלמלי אלו שעשו פלחן אישיות סביב הגר"ע יוסף ז"ל היו בעצמם מעריצים אותו במידה שהם דורשים מבוחריהם לעשות זאת, ניחא. אבל בפועל הוא לע עניין אותם כלל ולא ראו עצמם מחוייבים להתבטל אליו ולו במשהו (מלבד לעיני המצלמות) ואף לא בחלו בלהשתמש בו לקדם את מטרותיהם הנלוזות האישיות ואפילו במלחמתם אחד נגד השני בתוך התנועה השתמשו בגר"ע יוסף ז"ל ולכל אחד מהם יש סרטוני וידאו מוכנים של הרב לשעת הצורך (שצולמו ללא רשותו וללא ידיעתו!!!) איתם יוכל לתקוף את חברו אם רק יעז פניו נגדו. ומי הוא המצלם ללא רשות ועושה בזה שימוש?? מי שהגר"ע יוסף כותב עליו "בכל ביתי נאמן הוא"... 
אבל ב"ה בגלל שהכל היה בנוי על פלחן אישיות סביבו, עכשיו עם פטירתו הולך ונחלש כוחם וגם חבריהם האשכנזים נחלשים בגלל מלחמות גן הילדים ביניהם וככל שייחלשו יותר תגדל זכותו של כלל ישראל יותר. 

בברכה, יואל.