מאת: חומר למחשבה
י"ב טבת  ה'תשפ"א  08:57 

מרן הבבא סאלי זצוק"ל לא רק אסר להצביע...


בבחירות הטמאות אלא אמר לשמשו בלשון שאיננה משתמעת לשתי פנים - טוב יותר לטבוע בים מאשר להצביע בבחירות.

זאת, בתשובה לשאלת שמשו/עוזרו שהקשה ואמר: "אבל יש גדולים שהתירו זאת"...

ציטוט זה מדברי מרן הבבא סאלי זצוק"ל הובא באתר החשוב "ילקוט השבעתי אתכם".