מאת: שירן מחריש
י"ג אייר  ה'תש"פ  10:06 

ליואל אלחנן


שלום רב,
אני בעלת תשובה מגיל 16 וכיום בת 29 נשואה +4 בנות ב"ה.
בנותיי נמצאות במסגרות חרדיות, הבכורה שלי בבית ספר של רשת בני יוסף של ש"ס והקטנות יותר בגנים. 
לפני כמה ימים שמעתי מכמה נשים בקו מסוים אליו אני מקשיבה שאסור לבחור בבחירות- שהרבי מסאטמאר כתב זאת בספר שלו "ויואל משה" וגם לא להיות במוסדות שלהם.
דבר זה בלבל אותי מאוד בעניין ההשקפתי- הרי גדולי ישראל אמרו להצביע ש"ס או ג' אז מי אני הקטנה שאסרב בכלל, וגם אמרו שהם אלו שדואגים לכל העניינים הקריטיים לציבור החרדי דתי בישראל ואם הם לא יהיו אז חס ושלום יהיו נישואין אזרחיים והרבה בלאגן. 
הבנתי שאתם הגעתם מהציבור הדתי לאומי והתחרדתם וחקרתם את העניין לעומק- תוכלו להסביר לי בבקשה את הנושא? הדבר מטריד אותי מאוד.
תודה רבה על זמנכם,
ישר כח.
י"ז אייר  ה'תש"פ  00:50 

תשובה לשאלתך


ראשית הרשי לי לתת לך עצה חשובה! בכל נושא הקשור לחייך האישיים ולמשפחתך וכל שכן לחינוך בנותייך אל תקחי הדרכה או הנחיות ממי שאינו מכיר אותך ואת משפחתך, את מצבכם מבחינה דתית, רקע, מקום המגורים ועוד דברים אחרים הנצרכים כדי להורות לך למעשה בכל ענין.

יפה מאד שכמה נשים מזכות את הרבים ומיידעות נשים על קיומו של הספר הנפלא 'ויואל משה' (שמרן הבבא סאלי זיע"א הגדירו 'המסכת של דורנו' כשהסביר מדוע עשה בסיום קריאתו סעודה כדרך שנוהגים לעשות כשמסיימים אחת ממסכתות הש"ס) אבל הלכה והדרכה באיזה מוסד ללמוד ובאיזה מוסד לא ללמוד לא מקבלים מנשים ובטח לא כשאינן מכירות אותך באופן אישי.

שנית, העובדה שמצד אחד שמעת שאסור להשתתף בבחירות בגלל שכך כתוב ב'ויואל משה' והעובדה מאידך ששמעת שצריך להצביע ש"ס לא צריכות ליצור אצלך בלבול השקפתי אלא (וטוב שכך עשית)  לעורר אצלך הבנה שהנושא צריך בירור. בבירור זה אסייע לך ככל שרק אוכל ועם כל ההקדמות הנדרשות ובראש ובראשונה  בידיעה שלא מדובר כאן  בסתירה השקפתית שכן רבותיו של מייסד ש"ס הגר"ע יוסף הן הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל והן הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל לא השתתפו בבחירות ולא הצביעו מעולם לא כשקמה ש"ס ולא לפני שקמה ש"ס ולמרות שגם אז הופרחו סיסמאות מגוחכות (שגם מהן כמו מהנשים לעיל לא למדין הלכה למעשה) שאין בינן ובין המציאות ולא כלום (אלא להיפך) כמו שהם ורק הם ידאגו שלא יהיו נישואין אזרחיים ושאר מיני 'בלאגן'. וכדוגמא בלבד את יכולה לראות מה עשתה ש"ס בסוגיית הגיורים המזוייפים בצבא (כאן בחלק המסמכים בקונטרס 'גיור ללא יהדות') ומה היה חלקה בשערוריה שיש בה כדי לגרום נזקים הרבה יותר חמורים מנישואין אזרחיים ואיך לא בושו גם לנסות להטעות את רבם הגר"ע יוסף ז"ל ולו רק כדי שיוכלו להישאר בקואליציה עם ידידם ליברמן (שעכשיו פתאום הפך לאויבם אבל מחר יכול לחזור להיות חברם הטוב ביותר כדרכיה הנלוזות של הפוליטיקה) ודוגמאות למכביר של הרס היהדות והתורה יש גם באשר לג' על כל מרכיביה.

ולפני למעלה מ-10 שנים נפגשתי עם אחד מהבולטים והמפורסמים ממנהיגיה הרוחניים של תנועת ש"ס ודברתי אתו בקשר לתכנית לחיזוק ההשקפה שרציתי להוציא לפועל במוסדות ש"ס לאחר שבמסגרת מספר הרצאות שנתתי  במוסדותיהם ראיתי צורך בחיזוק זה ואמר לי בהאי לישנא: עם ש"ס אתה רוצה לחזק השקפה?? ש"ס חבורה של בעלי בתים ולא מעניין אותם לחזק כלום והוסיף שהגר"ע יוסף ז"ל (אז עוד היה בחיים) כבר זקן והם עושים מה שהם רוצים ונתן לי גם דוגמא מוחשית לכך [ויש לי הקלטה של הדברים רק שבניגוד לחברי בית הכסא של ש"ס שמוציאים הקלטות לרה"ר כדי לבזות זה את זה למען אינטרסים אישיים בלי שום חשבון אני איני עושה זאת] וכבר ראינו מה היה סופו של אלי ישי שהיה במשך שנים מנהיגה הפוליטי של התנועה ובסוף התברר שהוא מלא וגדוש בדעות של ה'מזרחי' שהרסו לבלי רחם את היהדות הספרדית בארה"ק ובעולם כולו ובגללם וכנגד השפעתם הקים הגר"ע יוסף את ש"ס ובסוף הגולם קם על יוצרו להרוס כל מה שהגר"ע יוסף נלחם עליו [ורוב חבריו בתוך ש"ס כיום אינם רחוקים ממנו בדעותיהם אלא שמצניעים אותן]. והקב"ה יעזרך ינחה אותך יחד עם בעלך הי"ו בדרך אמת ותזכו לחנך בנותיכן עפ"י תורת אמת עדי נזכה לגאולת אמת והחינוך ה'ממלכתי' ייעקר מן העולם ויוחלף בחינוך של מלך המשיח  אכי"ר.
מאת: בעילום שם
י"ח אייר  ה'תש"פ  00:12 

נישואין אזרחיים והעבודה בעיניים של ש"ס..


כל מי שרוצה יכול לקנות כרטיס טיסה לאי השכן קפריסין ולהירשם "באופן אזרחי" כזוג נשוי בעירייה של ניקוסיה (כנ"ל אפשר לעשות בפראג, ברלין וכל עיר אחרת ברחבי אירופה/ העולם). אח"כ יחזור למדינה והמדינה תכיר בנישואיו. ככה שנישואין אזרחיים הם עובדה מוגמרת, רק שטכנית צריך לנסוע לטיול קצרצר בחו"ל. ויש גם התבוללות גלויה בתוך המדינה עצמה בחסות ש"ס ומשרד הפנים שהיה תמיד נכס של ש"ס. 
דרך אגב, הפרדת דת ומדינה והנהגת נישואין אזרחיים נוטלת ממדינת ישראל את שאריות ה"זיקה" למראית עין שהייתה לה עם היהדות.
מצד שני, הפרדת דת ומדינה היא מכה גדולה עבור ש"ס (לכך הם קוראים "בלאגן") כי הפרדה כזאת עלולה לשלול מהם תקציבים ומערערת את מעמדם של בתי הדין הרבניים מיסודו של קוק (עד כדי ביטולם המוחלט), שמעולם לא היה להם יסוד ואחיזה ביהדות.