מאת: אור
כ"ד אדר  ה'תשע"ח  10:56 

יישר כח לארגון מזכה הרבים אזמרך בלאומים


אזמרך בלאומים
קובלים על הרשעה וגם מוסיפים צדק
קובלים על הבערות וגם מוסיפים חכמה
קובלים על הכפירה וגם מוסיפים אמונה
יישר כח.